• EVENEMENTEN BEVEILIGING
    Onbezorgd ondernemen werken en uitgaan

BEVEILIGING INHUREN VOOR UW PUBLIEKSEVENEMENT OF BEDRIJFSFEEST?

EVENEMENTEN BEVEILIGING

FRED ALS EVENEMENTEN BEVEILIGER

Het doel van evenementen beveiliging is het voorkomen van calamiteiten op publieksevenementen.  Ervaren beveiligers kunnen van uit hun ervaring ongewenste situaties voorkomen en oplossen zodat deze niet escaleren.  Fred beveiligt verleent op het gebied van festival- en evenementenbeveiliging alle facetten van noodzakelijke dienstverlening zoals: toegangscontrole, veldtoezicht, podium-bewaking, artiestenbegeleiding, stand-by teams etc. Uw kunt erop rekenen dat uw evenement of festival goed is beveiligt. Dat is een kopzorg minder en u kunt zich volledig richten op andere zaken rond uw evenement.

LANDELIJKE BEVEILIGING

Alhoewel wij gevestigd zijn in Amsterdam biedt Fred beveiligt landelijke evenementen beveiliging. Onze beveiligers zijn dus overal in Nederland inzetbaar.

  • Service bieden aan bezoekers
  • Toezicht houden op de veiligheid en orde
  • Repressief optreden indien noodzakelijk

ONZE DIENSTVERLENING

EVENEMENTEN BEVEILIGERS

Toezicht houden op ordelijk verloop, controle en visititatie van bezoekers op festival en evenement.

SERVICE MEDEWERKERS

Service medewerkers van Fred beveiligt kunnen worden ingezet voor werkzaamheden bij de entree zoals uitreiken van polsbandjes of stempels uitdelen.

VERKEERSREGELAARS

Regelen alle verkeer rond evenementen, optochten, parkeerterreinen en dergelijke. Daarnaast kunt u onze medewerkers ook inhuren voor de bewaking van geparkeerde bussen en auto's.

TAKEN EVENEMENTEN BEVEILIGERS

De evenementenbeveiliger treedt op als gastheer en ontvangt en begeleid het uitgaanspubiek. Hierbij is het heel belangrijk dat de beveiliger de gevolgen voor de veiligheid zwaar laat wegen. Een andere taak is het zorgdragen voor en opsporen van zoekgeraakte personen, meestal kinderen.  Opvangen en eventueel doorverwijzen van mensen die bestolen zijn, gewond of anderszins gedupeerd, behoort ook tot de werkzaamheden.

Onze beveiligers kenmerken zich door vriendelijkheid en een correcte benadering van het publiek. Dit voorkomt ergernis en ontvredenheid onder het publiek. Collectieve ergernis kan namelijk gemakkelijk leiden tot ordeverstoringen.

Behalve naast controle van toegangsbewijzen en personeels- of gastenlijsten, hebben de beveiligers ook de taak om indien nodig bezoekers van het festival te visiteren en soms oppervlakkig te onderzoeken.  Ongeoorloofde voorwerpen worden in bewaring genomen, ongewenste bezoekers worden geweerd. De evenementen beveiligers zorgen ervoor dat de toegangscontrole rustig, veilig en snel verloopt.

Naast het uitvoeren van toegangscontroles lopen de beveiligers rondes over het festivalterrein. Zij signaleren onveilige en norm afwijkende situaties en onderneemt indien nodig direct actie. Deze actie kan bestaan uit het aanspreken van personen op hun gedrag. Verder kunnen beveiligers ook maatregelen nemen om bijvoorbeeld brandgevaar af te wenden door bijvoorbeeld bekabeling te verleggen.

De evenementenbeveiligers zijn steeds alert op onveilige en afwijkende situaties en proberen die voor te zijn door preventief in te grijpen. Hij past hierbij kennis toe van crowd-management. Indien nodig betrekt hij of zij andere partijen erbij. Verder wordt intensief contact onderhouden met de centrale post in situaties waarbij bijstand moet worden verleend aan collega beveiligers.

Wilt u meer informatie over hoe wij uw evenement kunnen beveiligen? Bel ons gerust. Telefoon 020 6122586 of stuur uw vraag via ons contactformulier.

BEVEILIGING INHUREN OF EEN OFFERTE AANVRAGEN VOOR UW BEDRIJFSEVENEMENT?

ONZE REFERENTIES:
TOP FRED beveiligt